Servicii

Lucr?ri de drumuri

Marcaje rutiere :

 • marcaje longitudinale
 • marcaje transversale
 • marcaje diverse.

Marcaje longitudinale de:

 • – separare a sensurilor de circula?ie;
 • – separare a benzilor de acela?i sens;
 • delimitarea p?r?ii carosabile;
 • delimitarea traseelor speciale pentru bicicli?ti

Marcaje transversale de :

 • – oprire ;
 • – cedare a trecerii ;
 • – traversare pentru pietoni ;
 • – traversare pentru bicicli?ti .

Marcaje diverse pentru :

 • ghidare – s?ge?i sau inscrip?ii ;
 • interzicerea sta?ion?rii ;
 • sta?ii de autobuze, troleibuze, taximetre ;
 • spa?ii interzise ;
 • locuri de parcare ;
 • reducerea vitezei .

Marcaje laterale aplicate pe :

 • parapete ;
 • borduri .

Acoperiri epoxidice si marcarea suprafetelor acoperite

Montare covoare pentru reducerea vitezei

Semnalizare vertical?:

 • Montarea de indicatoare rutiere
 • Montarea panourilor de informare