Oferta noastra

Lucrarile de marcaje rutiere pot fi executate la acelea?i standarde ale calit??ii în mai multe variante si anume:

  • cu vopsea clasic? de marcaj pe baza de solvent organic;
  • cu vopsea de marcaj de tip doi componen?i;
  • cu vopsea de marcaj clasic? sau doi componen?i de diferite culori: alb, galben, ro?u, verde, albastru.

Lucr?rile de acoperiri epoxidice se pot realiza de asemenea într-o variat? palet? de culori ?i grosime de strat, la aceea?i bun? calitate asigurat? de respectarea standardului.

Suntem în m?sur? s? semnaliz?m din perspectiva vertical? drumuri publice, private, spa?ii închise dar ?i deschise, prin indicatoare rutiere standard, panouri de informare de diferite forme ?i dimensiuni, asigurând montarea acestora cu elemente de înalt? siguran??.

Montarea covoarelor pentru reducerea vitezei se poate face pe drumurile publice dar ?i private, într-o gam? de dimensiuni func?ie de circula?ia desf??urat? în zon?, dimensiunile p?r?ii carosabile dar ?i componen?a acestora.